Visi žinome patarlę „kas nedirba, tas neklysta“. Turbūt šimtmečiais grįsta liaudies išmintis aktuali bus dar ilgai. Žinoma, klaidos niekam nėra malonios ir nėra pateisinamos, tačiau kartais jų pasitaiko. Jas aptikus būtina taisytis ir judėti pirmyn, o kartais judėti pirmyn ir einant į priekį taisyti klaidas.
  Žvelgiant į atnaujinamų daugiabučių dokumentus, tiek savivaldybės, tiek UAB „Jonavos paslaugos“, tiek gyventojų iniciatyva buvo tikslinta apie 10 proc. visų parengtų investicijų planų (kai kurie dėl aptiktų netikslumų, klaidų, kai kurie dėl pasikeitusių norų dėl atliekamų darbų name).
  Bet būna ir kitokios praktikos. Pvz. nesenai vyko Žalioji g. 8 daugiabučio namo susirinkimas. Jau trečiasis, nes pirmajame buvo pastebėta klaida investicijų plane, antrajame susirinkime rengėjas gyventojų atsiprašė ir pristatė patikslintą dokumentą, tačiau pastebėta klaida susilpnino namo gyventojų pasitikėjimą ir sprendimas nebuvo priimtas. Po metų gyventojams pareiškus norą, buvo organizuotas dar vienas susirinkimas, kuriame gyventojai pareiškė apie naujai pastebėtą klaidą stiklinamų balkonų plote ir sprendimo vėl nepriėmė.
  Klaidas aiškinamės ir taisome. Kadangi gyventojai lygino savo namą su analogišku greta esančiu Žalioji g. 6 namu, UAB „Jonavos paslaugos‘‘ atliko patikrinamąjį stiklinamų balkonų kiekio perskaičiavimą. Nustatyta, kad abiejų namų stiklinamų balkonų plotas ~262 kv. m. Žalioji g. 8 investicijų plane nurodytas kiekis – 276 kv. m., nuokrypis +5%.
Investicijų planuose nurodyti darbų kiekiai yra apytiksliai, nors rengėjai atlieka natūrinius pastatų matavimus, nuokrypių pasitaiko. Jeigu nuokrypiai nėra esminiai, jie netrukdo toliau vykdyti pirkimų procedūrų ir atlikti techninius projektus. Rangovas teikdamas pasiūlymą, siūlo kainą konkretiems darbams name atlikti, t. y. apšiltinti visą stogą, visas sienas ar įstiklinti visus balkonus. Ir nei butų savininkams, nei užsakovui nereikia skaičiuoti tikslių kvadratinių metrų. Apsimatuoti namą, įsivertinti kiekius ir pasiūlyti kainą yra rangovo užduotis. Pasiūlyta kaina didėti negali, nors realus darbų kiekis gali būti didesnis, nei numatyta investicijų plane (kaip atsitiko Žalioji g. 6 name, stiklinamų balkonų plotas investicijų plane 226 kv. m., atlikus matavimus pastebime, kad realus kiekis yra didesnis. Rangovas pasiūlė kainą visų balkonų stiklinimui 100 proc., o ne 226 kv. m. stiklinimui, taigi už pasiūlytą kainą bus atlikti visi reikiami darbai).
  Kadangi daugiabučių atnaujinimo rangos sutartys sudaromos bendros kainos principu (nustatoma bendra tvarkomo objekto kaina), o ne vienetinio įkainio principu (nustatoma 1 matavimo vieneto kaina ir tiksliai skaičiuojamas atliekamų darbų kiekis), neesminiai kiekių nuokrypiai investicijų plane neįtakoja realios projekto įgyvendinimo kainos, tokiais atvejais investicijų planai nėra tikslinami.

  Kiekvieną kartą aptikus netikslumų siūlome aiškintis, diskutuoti ir spręsti problemas. Jei norima atnaujinti daugiabutį, siūlome priimti principinį sprendimą dėl namo atnaujinimo ir vėliau tikslinti reikiamus dokumentus, taip sutaupant laiko, kuris reikalingas finansavimo radimui, pirkimų procedūroms vykdyti ir patiems darbams atlikti. Daugiabučių atnaujinimo programoje laikas vertinamas pinigais arba tiksliau – valstybės paramos dydžiu, delsiant priimti sprendimus sudėtinga suspėti įgyvendinti projektus iki 2017 metų pabaigos kol galioja 35 proc. parama, nes nuo 2018 m. parama vėl mažinama 5 proc. ir sudarys 30 proc.