Paskelbtas kvietimas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) primena apie š. m. liepos 28 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Paraiškų bus laukiama iki 2023 m. liepos 27 d., tačiau kvietimas gali būti sustabdytas anksčiau, jeigu bus išnaudotos skirtos lėšos.

Ši priemonė – puiki galimybė sutaupyti tiek gyventojui, tiek visai šaliai. Ekspertų teigimu, atnaujinus seną šilumos punktą, energijos sąnaudos sumažėja apie 15 proc., o kartu įgyvendinant kitas šiame kvietime numatytas priemones, sutaupytos skaičiuojamosios energijos sąnaudos gali siekti ir 25 proc.


Daugiabučių gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą pagal šį kvietimą, turi būtinai pakeisti elevatorinį šilumos punktą į naują automatizuotą arba įrengti atskirą šilumos punktą daugiabutyje bei subalansuoti šildymo sistemą. Valstybė taip pat skirs paramą ir kitoms priemonėms, didinančioms energinį efektyvumą: radiatorių keitimui, termostatinių ventilių įrengimui, vamzdynų keitimui, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimui, išmaniai apskaitai, įgalinčiai vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių bei karšto vandens skaitiklių butuose, diegimui ir kt. Parama gyventojams gali siekti iki 80 proc.

APVA teigimu, į šį kvietimą turėtų sureaguoti gyventojai, kurie vis dar nesiryžta kompleksinei renovacijai, tačiau nesidžiaugia oro temperatūra bute šaltuoju metų laiku ir jaučia poreikį atnaujinti savo daugiabutį bei turėti geresnes ir komfortiškesnes gyvenimo sąlygas. Ši priemonė yra pigesnė nei viso daugiabučio atnaujinimas, tačiau jos nauda – neabejotina. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui skirta priemonė yra finansuojama iš Klimato kaitos programos lėšų, jai iš viso skirta 4 mln. eurų. Programą inicijuoja Aplinkos ministerija kartu su Energetikos ministerija.

Daugiau informacijos apie kvietimą: https://apvis.apva.lt/
Dėl prašymo pateikimo susisiekite su bendrovės „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administravimo skyriumi: https://jonavospaslaugos.lt/kontaktai/daugiabuciu-namu-administravimo-skyrius

Kvietimas galioja daugiabučiams namams, kurie statyti iki 1993 metų ir kurių senas elevatorinis šilumos punktas.