PATEIKTA ATASKAITA  A. KULVIEČIO G. 11 NAMO SAVININKAMS
  1. Kulviečio g. 11 savininkai gruodžio 3 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, gautos valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Žilinskis ir Co“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. A. Kulviečio 11 atlikti darbai: lauko sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų langų keitimas, senų lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą, balansinių ventilių įrengimas, šilumos punkto modernizavimas, termobalansinių cirkuliacijos vožtuvų (vienodos karšto vandens temperatūros palaikymui visuose stovuose) ir magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas. Šie darbai kainavo 385 387,10 €, įvertinus suteiktą valstybės paramą – 117 915,98 €, butų savininkams liko padengti 267 471,12 €. Po šių darbų namas pasiekė C energinę klasę.

Bendra renovacijos kaina šiam daugiabučiui yra 407 393,67 €, iš kurių inžinerines paslaugas 100 proc. kompensavo valstybė, t.y. 22 006,57 €.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 5 912,69 € iki 11 214,96 €. Todėl, įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2021-01-23 svyruoja nuo 4 040,33 € iki 7 696,10 €.

Paskola paimta iki 2039-07-25, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gaus 2021 metų sausį ir apmokėti jas reikės iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant bankinį pavedimą UAB „Jonavos paslaugos“ nurodomas kaip gavėjas, o mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Praleidus paskolos ir palūkanų grąžinimo terminus, už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokami 0,04 % dydžio delspinigiai nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Buto savininkas turi teisę grąžinti visą paskolos dalį bei iki einamojo mėnesio 23 dienos priskaičiuotas palūkanas. Jis gali rašyti prašymą iki einamojo mėnesio 10 dienos. Minimali prieš terminą grąžinamos paskolos suma yra 300 eurų.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.