PATEIKTOS ATASKAITOS A. KULVIEČIO G. 6 NAMO SAVININKAMS

Kulviečio g. 6 savininkai sausio 25 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2018 m. gegužę. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Tekanas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2018-12-11 vykusio susirinkimo metu 70,60 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 819601,84 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ir radiatorių įrengimas butuose, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, elektros inžinerinės, apšvietimo sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 742075,16 € ir joms buvo suteikta 234130,70 € valstybės parama. Kitos priemonės (buitinių nuotekų, geriamojo vandens sistemų keitimas, penktos laiptinės paprastasis remontas) kainavo 44201,83 €. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 267455,55 €, kas sudaro 32,63 proc. visų projekto išlaidų. Butų savininkams liko padengti 552146,29 €.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 7143,80 € iki 16720,75 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-03-23 svyruoja nuo 5015,29 € iki 11743,81 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 29,43 € – 68,91 €.

Paskola paimta iki 2040-05-25, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gaus 2022 metų kovą ir apmokėti jas reikės iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, https://mokijonava.lt/ savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.