PATEIKTOS ATASKAITOS CHEMIKŲ G. 31 NAMO SAVININKAMS

Chemikų g. 31 savininkai spalio 11 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2016 m. sausį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Tekanas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2019-11-11 vykusio susirinkimo metu 68,90 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 553098,91 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, rūsio ir laiptinės langų bei tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, termostatinių ventilių ir daliklių įrengimas, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas, šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Šios priemonės kainavo 506321,68 € ir joms buvo suteikta 159482,67 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 17303,14 €, atliktas geriamojo vandens vamzdynų keitimas ir buitinių nuotekų sistemos keitimas. Butų savininkams liko padengti 364142,15 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 188956,76 € kas sudaro 34,16 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 29474,09 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 8149,15 € iki 17907,16 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-10-18 svyruoja nuo 5574,66 € iki 12394,76 €.

Paskola paimta iki 2041-03-20, ją suteikė AB „Šiaulių bankas“. Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija