PATEIKTOS ATASKAITOS CHEMIKŲ G. 35 NAMO SAVININKAMS

Chemikų g. 35 savininkai kovo 29 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2018-12-13 vykusio susirinkimo metu 68,18 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 573454,52 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose ir rūsiuose, tambūro, rūsio ir konteinerinių durų keitimas, balkonų stiklinimas, balkonų šiltinimas iš vidaus, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, vienvamzdės šildymo sistemos į dvivamzdę keitimas, magistralinių vamzdynų keitimas,  karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinių stovų keitimas, termostatinių ventilių, daliklių įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 522414,01 € ir joms buvo suteikta 156048,00 € valstybės parama. Kitos priemonės (buitinių nuotekų, geriamojo vandens sistemų keitimas, 1-os laiptinės remontas) kainavo 21903,42 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 192767,55 € kas sudaro 33,62 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 29137,09 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 7277,33 € iki 23207,14 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-04-23 svyruoja nuo 5053,05 € iki 16120,32 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 30,67 € – 97,83 €.

Paskola paimta iki 2040-09-23, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gavo 2023 metų balandį ir apmokėti jas reikia iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija