PATEIKTOS ATASKAITOS CHEMIKŲ G. 51 NAMO SAVININKAMS

Chemikų g. 51 savininkai balandžio 19 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2016 m. kovą. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Froleta“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  B.

2018-01-11 vykusio susirinkimo metu 61,11 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 545605,17 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, rūsio ir laiptinės langų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ir rekuperatorių įrengimas butuose, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 518795,78 € ir joms buvo suteikta 158483,20 € valstybės parama, butų savininkams liko padengti 360312,58 €. Valstybė iš viso renovaciją rėmė 185292,59 € kas sudaro 33,96 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 26809,39 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 8338,88 € iki 13263,45 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2021-06-23 svyruoja nuo 5764,87 € iki 9235,01 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 33,78 € – 54,19 €. Paskola paimta iki 2039-08-25, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gaus 2021 metų birželį ir apmokėti jas reikės iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.