PATEIKTOS ATASKAITOS CHEMIKŲ G. 66 NAMO SAVININKAMS

Chemikų g. 66 savininkai kovo 29 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Aukstata“, techninę priežiūrą vykdė MB „Reviza“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2020-01-27 vykusio susirinkimo metu 62,50 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 415182,32 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, laiptinės ir rūsio langų keitimas, tambūro, rūsio ir konteinerinių durų keitimas, antros laiptinės įėjimo durų keitimas, balkonų stiklinimas ir konstrukcijų stiprinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, vienvamzdės šildymo sistemos vamzdynų keitimas į dvivamzdę, termostatinių ventilių, daliklių įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, karšto vandens magistralinių vamzdynų ir  stovų keitimas. Šios priemonės kainavo 366239,01 € ir joms buvo suteikta 114808,24 € valstybės parama. Kitos priemonės – geriamo vandens sistemos keitimas ir antros laiptinės paprastasis remontas kainavo 19965,00 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 143786,55 € kas sudaro 34,63 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 28978,31 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 8524,90 € iki 13430,12 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2024-04-18 svyruoja nuo 5976,39 € iki 9612,74 €.

Paskola paimta iki 2041-08-20, ją suteikė AB „Šiaulių bankas“. Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.mokijonava.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

 

Nuotraukų galerija