PATEIKTOS ATASKAITOS GELEŽINKELIO G. 2 NAMO SAVININKAMS

Geležinkelio g. 2 savininkai sausio 9 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2016 m. sausį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Guresta“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2020-01-14 vykusio susirinkimo metu 83,33 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 231728,77 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, laiptinės langų bei durų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, termostatinių ventilių ir daliklių įrengimas, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas, šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų, stovų į dvivamzdę keitimas, uždaromosios armatūros montavimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Šios priemonės kainavo 205252,55 € ir joms buvo suteikta 64497,25 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 8399,24 €, atliktas geriamojo vandens sistemos keitimas ir buitinių nuotekų sistemos keitimas. Butų savininkams liko padengti 149154,54 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 82574,23€ kas sudaro 35,63 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 18076,98 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 16270,39 € iki 23124,94 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-01-18 svyruoja nuo 10989,82 € iki 15709,72 €. Paskola paimta iki 2041-03-20, ją suteikė AB „Šiaulių bankas“.

 

Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija