PATEIKTOS ATASKAITOS KOSMONAUTŲ G. 7 NAMO SAVININKAMS

Kosmonautų g. 7 savininkai birželio 21 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2018 m. rugpjūtį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Tekanas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2019-01-03 vykusio susirinkimo metu 60,00 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 518569,83 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose ir rūsiuose, balkonų stiklinimas, pirmos ir antros laiptinių įėjimo ir rūsio durų keitimas, visų laiptinių pagalbinių patalpų ir tambūro durų keitimas, šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklių įrengimas butuose, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, karšto vandens balansinių ventilių įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 488216,97 € ir joms buvo suteikta 153895,02 € valstybės parama, butų savininkams liko padengti 338826,43 €. Antros laiptinės remontas kainavo 4504,48 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 179743,40 € kas sudaro 34,66 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 25848,38 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 7734,82 € iki 15420,63 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2021-06-23 svyruoja nuo 5286,97 € iki 10732,96 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 31,26 € – 63,49 €.

Paskola paimta iki 2040-06-25, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Kiekvieną mėnesį sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija