PATEIKTOS ATASKAITOS LIETAVOS G. 11 NAMO SAVININKAMS

Lietavos g. 11 savininkai birželio 08 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2018 m. gruodį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, techninę priežiūrą vykdė MB „Reviza“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2019-10-10 vykusio susirinkimo metu 73,33 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 566352,25 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, laiptinės ir rūsio langų keitimas, įėjimo, rūsio, tambūro ir pagalbinių patalpų durų keitimas, balkonų stiklinimas ir atitvarų stiprinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, rekuperatorių įrengimas. Šios priemonės kainavo 536761,75 € ir joms buvo suteikta 162375,87 € valstybės parama. Butų savininkams liko padengti 374385,88 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 191966,37 € kas sudaro 33,90 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 29590,50 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 8169,62 € iki 17803,76 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-06-18 svyruoja nuo 5721,16 € iki 12610,49 €. Paskola paimta iki 2041-08-20, ją suteikė AB „Šiaulių bankas“.

Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija