PATEIKTOS ATASKAITOS LIETAVOS G. 17 NAMO SAVININKAMS

Lietavos g. 17 savininkai rugpjūčio 12 d. ryte pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Žilinskis ir Co“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2018-12-12 vykusio susirinkimo metu 59,00 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 874665,33 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, rūsio ir laiptinės langų keitimas, įėjimo, rūsio ir tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos stovų ir vamzdynų keitimas, karšto vandens cirkuliacinių ir tiekimo stovų keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ir radiatorių įrengimas butuose, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 799818,11 € ir joms buvo suteikta 259036,59 € valstybės parama. Kitos priemonės (buitinių nuotekų, geriamojo vandens sistemų keitimas, pirmos ir antros laiptinių paprastasis remontas) kainavo 38920,93 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 294962,88 € kas sudaro 33,72 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 35926,29 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 5680,20 € iki 12161,21 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-09-23 svyruoja nuo 4050,25 € iki 8706,90 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 24,20 € – 52,03 €.

Paskola paimta iki 2040-05-25, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gaus 2022 metų rugsėjį ir apmokėti jas reikės iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija