PATEIKTOS ATASKAITOS LIETAVOS G. 33 NAMO SAVININKAMS

Lietavos g. 33 savininkai gruodžio 19 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Aestas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2018-12-13 vykusio susirinkimo metu 64,44 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 518148,04 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, rūsio langų keitimas, įėjimo ir tambūro durų keitimas, rūsio ir konteinerinių durų keitimas 2-oje ir 3-ioje laiptinėje, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, karšto vandens magistralinių vamzdynų ir cirkuliacinių bei tiekimo stovų keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklių įrengimas butuose, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, bendrojo naudojimo patalpų elektros inžinerinės, apšvietimo sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 473021,54 € ir joms buvo suteikta 147567,08 € valstybės parama. Kitos priemonės (geriamojo vandens sistemų keitimas, antros ir trečios laiptinių paprastasis remontas) kainavo 15799,45 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 176894,13 € kas sudaro 34,14 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 29327,05 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 7546,35 € iki 16234,36 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-01-23 svyruoja nuo 5286,87 € iki 11521,76 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 31,91 € – 69,50 €.

Paskola paimta iki 2040-07-23, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.

 

Pirmąsias sąskaitas gyventojai gavo 2023 metų sausį ir apmokėti jas reikia iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija