PATEIKTOS ATASKAITOS LIETAVOS G. 5 NAMO SAVININKAMS

Lietavos g. 5 savininkai birželio 13 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė dar 2013 metais. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas MB „Mureka“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2019-10-02 vykusio susirinkimo metu 65,30 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 355605,15 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, šilumos punkto modernizavimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, bendrojo naudojimo laiptinių balkonų stiklinimas ir durų keitimas, bendrojo naudojimo patalpų langų ir durų keitimas, panduso įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ir radiatorių įrengimas butuose, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 333204,07 € ir joms buvo suteikta 99634,84 € valstybės parama. Kitos priemonės (buitinių nuotekų sistemos keitimas) kainavo 1216,51 €. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 120819,41 €, kas sudaro 33,98 proc. visų projekto išlaidų. Butų savininkams liko padengti 250709,28 €.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 2628,67 € iki 31484,18 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-06-23 svyruoja nuo 1860,66 € iki 22359,33 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 11,06 € – 132,89 €.

Paskola paimta iki 2040-03-25, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, https://mokijonava.lt/ savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija