PATEIKTOS ATASKAITOS P. VAIČIŪNO G. 14 NAMO SAVININKAMS

Vaičiūno g. 14 savininkai gegužės 31 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2019 m. gegužę. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Gruntinvesta“, techninę priežiūrą vykdė MB „Techniks“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2020-01-15 vykusio susirinkimo metu 80,00 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 425412,46 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, laiptinės ir rūsio langų keitimas, pagalbinių patalpų ir rūsio durų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, termostatinių ventilių, daliklių ir radiatorių įrengimas, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas, šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, vienvamzdės šildymo sistemos vamzdynų keitimas į dvivamzdę, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Šios priemonės kainavo 376637,20 € ir joms buvo suteikta 119131,98 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 22582,35 €, atliktas geriamojo vandens sistemos keitimas ir laiptinių paprastasis remontas. Butų savininkams liko padengti 280087,57 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 145324,89 € kas sudaro 34,16 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 26192,91 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 9833,00 € iki 18946,40 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-06-18 svyruoja nuo 6770,94 € iki 13101,30 €. Paskola paimta iki 2041-09-20, ją suteikė AB „Šiaulių bankas“.

Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija