PATEIKTOS ATASKAITOS P. VAIČIŪNO G. 2B NAMO SAVININKAMS

Vaičiūno g. 2B savininkai vasario 10 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Guresta“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  B.

2019-01-08 vykusio susirinkimo metu 80,00 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 326025,56 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, įėjimo, tambūro, rūsio ir konteinerinių durų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, vienvamzdės šildymo sistemos į dvivamzdę keitimas, karšto vandens magistralinių vamzdynų ir cirkuliacinių bei tiekimo stovų keitimas, termostatinių ventilių, radiatorių, daliklių įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 315812,19 € ir joms buvo suteikta 100861,69 € valstybės parama. Kitos priemonės (buitinių nuotekų, geriamojo vandens sistemų keitimas) kainavo 10213,37 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 124964,51 € kas sudaro 35,69 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 24102,82 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 8265,47 € iki 14805,49 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-03-23 svyruoja nuo 5745,70 € iki 10286,46 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 34,82 € – 62,33 €.

Paskola paimta iki 2040-06-23, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gaus 2023 metų kovą ir apmokėti jas reiks iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija