PATEIKTOS ATASKAITOS ŽEMAITĖS G. 16 NAMO SAVININKAMS

Žemaitės g. 16 savininkai sausio 11 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Juozapaitis ir ko“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Techkonsta“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  B.

2020-01-28 vykusio susirinkimo metu 91,11 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 552613,82 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos, stovų į dvivamzdę keitimas, uždaromosios armatūros montavimas, karšto vandens stovų keitimas ir balansinių ventilių įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, stogo deflektorių įrengimas. Šios priemonės kainavo 505709,95 € ir joms buvo suteikta 157952,64 € valstybės parama. Kitos priemonės (laiptinių paprastasis remontas) kainavo 14238,05 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 190618,46 € kas sudaro 34,49 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 32665,82 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 8368,45 € iki 16566,50 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-01-18 svyruoja nuo 5670,79 € iki 11302,38 €.

Paskola paimta iki 2041-08-20, ją suteikė AB „Šiaulių bankas“.

 

Sąskaitas gyventojai turi apmokėti iki mėnesio 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija