UAB „Jonavos paslaugos“ turi jau penkiasdešimt renovuotų namų, kuriems išdalintos ataskaitos. T.y. namai baigti renovuoti, valstybės parama namams išmokėta ir butų savininkams atsiskaityta. Šis skaičius pasiektas suorganizavus du susirinkimus birželio 5 d. Lietavos g. 9 ir birželio 6 d. Chemikų g. 43 namui. Abu namai panašūs, 45 butų, prieš renovaciją turėję E energinę klasę, abiejų namų atnaujinimą kreditavo paskolos davėjas UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra.
   Lietavos g. 9 namo rangos darbus atliko UAB „CCM Baltic“, pastarajam bankrutavus darbus pabaigė UAB „Aukštaitijos ranga“. Name buvo atlikti šie darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų langų, rūsio, laiptinės langų keitimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą. Techninę rangos darbų priežiūrą vykdė UAB "Iremas" filialas Projektų centras. Viso projekto įgyvendinimas namui kainavo 326.493,61 €, iš jų 141.915,75 € suteikta valstybės parama, todėl atitinkamai sumažėjo namo butų savininkų išlaidos. Butų savininkai turės apmokėti 184.369,62 € ir susikaupusias palūkanas, atsižvelgiant į terminą, per kurį kiekvienas savininkas grąžins kreditą. Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 4.794,56 € iki 9.489,59 €, įvertinus valstybės paramą vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-25 svyruoja nuo 2.805,16 € iki 5.585,96 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 16,25 € iki 32,36 €, jei butų savininkai pasirinks kredito grąžinimą iki 2035-12-25.
   Chemikų g. 43 namo rangos darbus atliko UAB „Aukstata“, techninę priežiūrą vykdė UAB "Iremas" filialas Projektų centras. Šio namo darbų spektras daug platesnis: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsių langų keitimas, pagalbinių patalpų ir tambūrų durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profiliu, ventiliacijos kanalų valymas, vėjo turbinų, grotelių įrengimas, keičiamas šilumos punktas, įrengiami saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui, akumuliacinė talpa, valdiklis, prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai, ant šildymo stovų įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai, izoliuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai, atitinkamai brangesnė ir projekto įgyvendinimo kaina - 396.223,50 €. Kadangi rangos sutartis sudaryta po 2015-03-31, namo rangos darbams taikyta 35 proc. valstybės parama, viso valstybės paramos suteikta už 149.117,81 €. Butų savininkai turės padengti 247.105,69 € kredito likutį bei susikaupusias palūkanas, priklausomai nuo grąžinimo termino. Butams tenkanti investicijų suma 5.800,71 – 13.192,36 €, įvertinus gautą valstybės paramą ir palūkanas iki 2017-06-23, butų mokėtina suma 3.786,23 – 8.708,51 €. Buto mėnesinė įmoka, pasirinkus kredito grąžinimą iki 2035-11-25, kredito ir palūkanų dengimui 21,96 € – 50,49 €.
   Po atnaujinimo abiejų namų energinė klasė – C, o butų savininkai pirmąsias įmokas turi atlikti iki 2017-06-23.