RENOVACIJOS ATASKAITOS IŠDALINTOS CHEMIKŲ G. 21 IR CHEMIKŲ G. 39 NAMŲ BUTŲ SAVININKAMS

Gegužės mėn. 28 d. Chemikų g. 21 namo savininkai pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2017 m. lapkritį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Froleta“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos – B. 2018-01-29 vykusio susirinkimo metu 57,40 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 571794,07 €. Energinį efektyvumą didinančių priemonių kaina 513974,67 €. Atlikti darbai: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, lauko durų keitimas, rūsio ir laiptinės langų keitimas, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, termostatų įrengimas, daliklinės sistemos įrengimas butuose, šildymo vamzdynų keitimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas, lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas. Šioms priemonėms buvo suteikta 159244,88 € valstybės parama. Kitos priemonės kainavo 30615,42 €, atliktas geriamojo vandens vamzdynų keitimas, buitinių nuotekų sistemos keitimas bei laiptinių remontas. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 186448,86 €, kas sudaro 32,61 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 9145,87 € iki 14306,73 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2021-06-23 atsieis nuo 6458,03 € iki 10184,55 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 38,15 € iki 60,14 €.

Pirmąsias sąskaitas Chemikų g. 21 namo gyventojai gaus 2021 metų birželį ir apmokėti jas reikės iki mėnesio 23 d.

 

Birželio 8 d. ataskaitos išdalintos Chemikų g. 39 namo savininkams. Dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje jie pareiškė 2016 m. kovą. Šio namo rangos darbus atliko UAB „Dengsta“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę po renovacijos C. 2018-01-11 vykusio susirinkimo metu 71,11 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 423843,05 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir bendrojo naudojimo patalpose, balkonų stiklinimas,  balansinių ventilių ant stovų įrengimas, šilumos punkto modernizavimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos gerinimas, karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, termostatų ventilių įrengimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 123449,16 € valstybės parama. Valstybė iš viso renovaciją rėmė 146099,14 € kas sudaro 34,47 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 6269,77 € iki 11675,93 €. Gavus valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2021-07-23 atsieis nuo 4329,97 € iki 8086,36 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 25,73 € iki 48,05 €.

Gyventojai ataskaitos lape supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Chemikų g. 39 namo gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. liepos 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija