RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS A. KULVIEČIO G. 21 NAMO GYVENTOJAMS

2021 m. balandžio 12 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2015 m. gruodžio mėn. Pradėjus rengti namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektą, paaiškėjo, kad nėra techninių galimybių įrengti: rūsio perdangos šiltinimo, saulės kolektoriaus karšto vandens ruošimui, rekuperatorių kambariuose su balkonais, nes balkonų stiklinimas numatytas per visą angos aukštį. 2018 m. spalio 18 d. butų savininkų susirinkimo metu nuspręsta koreguoti investicinį planą bei atsisakyti anksčiau paminėtų priemonių įgyvendinimo. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2019 m. sausio 22 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 66,60 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Atriumas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energinio naudingumo klasę, po renovacijos – B.

Bendra projekto vertė 520011,54 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenka 504815,30 Eur. Šios priemonės sudaro: pastato cokolio šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, pastato sienų šiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą, pastato sienų šiltinimas tinkuojant, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, bendrojo naudojimo patalpų langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, šilumos punkto keitimas, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas į dvivamzdę, karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklinės sistemos įrengimas, šildymo prietaisų keitimas, elektros instaliacijos, apšvietimo atnaujinimas. Atnaujintos neremiamos priemonės – šaltojo vandentiekio vamzdynų keitimas, buitinių nuotekų vamzdynų keitimas, kurių vertė 15196,24 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 182958,42 Eur, tai sudaro 35,18 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 24053,02 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 7946,76 Eur iki 15390,57 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-05-25 priskaičiuota nuo 5817,87 Eur iki 11283,88 Eur. Atitinkamai kasmėnesinės įmokos yra nuo 33,99 Eur iki 65,88 Eur.

A. Kulviečio g. 21 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. gegužės mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. gegužės 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.