RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS CHEMIKŲ G. 114 NAMO GYVENTOJAMS

RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS CHEMIKŲ G. 114 NAMO GYVENTOJAMS

2023 m. balandžio 28 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2019 m. spalio mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas 2020 m. sausio 27 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 75,60 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė MB „Techniks“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 466436,24 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenka 456122,20 Eur. Šios priemonės sudaro: pastato fasado sienų, taip pat cokolio, šiltinimas, stogo šiltinimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių ant stovų įrengimas, šildymo sistemos atnaujinimas, šildymo punkto pertvarkymas, karštojo vandentiekio sistemos keitimas, langų keitimas butuose, balkonų įstiklinimas. Atnaujintos neremiamos priemonės – šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas, šaltojo vandentiekio stovų vamzdynų keitimas, kurių vertė 10314,04 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 171014,36 Eur, tai sudaro 34,30 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 32165,30 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 6937,30 Eur iki 13028,35 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2023-04-20 ir mokėtinomis palūkanomis iki 2023-04-30 priskaičiuota nuo 5094,24 Eur iki 9565,46 Eur. Atitinkamai pirmosios kasmėnesinės įmokos yra nuo 27,27 Eur iki 51,20 Eur.

Chemikų g. 114 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2023 m. gegužės mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2023 m. gegužės 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.

 

Nuotraukų galerija