RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS KOSMONAUTŲ G. 42 NAMO GYVENTOJAMS

2021 m. rugpjūčio 30 d. įvyko baigto renovuoti daugiabučio namo Kosmonautų g. 42, Jonava, ataskaitinis susirinkimas. Namo gyventojams pristatytos daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2016 m. liepos mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2018 m. sausio 17 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 90,00 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Dengsta“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 404751,54 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenka 397249,54 Eur. Šios priemonės sudaro: pastato cokolio šiltinimas, pastato sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, šilumos punkto modernizavimas, magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, bendrojo naudojimo patalpų langų, durų keitimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas. Atnaujintos neremiamos priemonės – šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas, šaltojo vandentiekio stovų keitimas, kurių vertė 7502,00 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 144993,08 Eur, tai sudaro 33,87 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 23361,85 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 3997,21 Eur iki 9798,28 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-10-25 priskaičiuota nuo 2996,54 Eur iki 7357,29 Eur. Atitinkamai kasmėnesinės įmokos yra nuo 17,93 Eur iki 44,00 Eur.

Kosmonautų g. 42 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. spalio mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. spalio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.