RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS LIETAVOS G. 19 NAMO GYVENTOJAMS

2021 m. vasario 08 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2016 m. spalio mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2018 m. sausio 18 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 64,00 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Tekanas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 539155,09 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenka 506920,10 Eur. Šios priemonės sudaro: pastato cokolio šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, pastato sienų šiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą, pastato sienų šiltinimas tinkuojant, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, bendrojo naudojimo patalpų langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, šilumos punkto keitimas, vienvamzdės šildymo sistemos vamzdynų keitimas į dvivamzdę, karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, daliklinės sistemos įrengimas, rankšluosčių džiovintuvų keitimas butuose. Atnaujinta neremiama priemonė – šaltojo vandentiekio vamzdynų keitimas, kurios vertė 8349,00 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 182320,53 Eur, tai sudaro 33,82 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 23885,99 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 5099,35 Eur iki 14353,30 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-02-25 priskaičiuota nuo 3673,77 Eur iki 10357,28 Eur. Atitinkamai kasmėnesinės įmokos yra nuo 21,45 Eur iki 60,46 Eur.

Lietavos g. 19 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. vasario mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. vasario 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.