RENOVACIJOS ATASKAITŲ SULAUKĖ A. KULVIEČIO G. 23 NAMO GYVENTOJAI

Sausio 21 d. įvyko baigto renovuoti A. Kulviečio g. 23  namo ataskaitinis susirinkimas. Gyventojams buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija kiek teko išlaidų kiekvienam butui atskirai, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti.

Dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje A. Kulviečio g. 23 namo gyventojai pareiškė 2015m. vasarą. Šio namo projektavimo ir rangos darbus atliko UAB „Statybų vizija“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „ Antikus“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos C. 2017-11-30 vykusio susirinkimo metu 64,4 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 289744,55 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas, šilumos punkto modernizavimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, durų keitimas, termostatų ir rekuperatorių įrengimas butuose, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šioms priemonėms buvo suteikta 86923,36 € valstybės parama.

Valstybė renovaciją rėmė 109130,80 € kas sudaro 35,00 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos iš viso kainavo 22207,44 € kurias pilnai finansavo  valstybė.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 4630,54 € iki 9569,72 €. Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-02-25 atsieis nuo 3113,66 € iki 6484,08 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 18,26 € – 38,06 €.

Primename, kad socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Gyventojai supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Taip pat informuoti, kad apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2020 m. vasario 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.