RENOVACIJOS ATASKAITŲ SULAUKĖ CHEMIKŲ G. 118 NAMO GYVENTOJAI

Šalyje tęsiantis karantinui, daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos 2021 m. sausio 18 d. į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidos tenkančiam kiekvienam butui atskirai, suteikta valstybės paramos suma, atsiskaitymo būdai.

Namo gyventojai rengti investicijų planą nusprendė 2016 m. rudenį. Tiesa, sprendimas dalyvauti Daugiabučių atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2017 m. lapkričio 29 d. vykusio susirinkimo metu, 55,30 proc. butų savininkų pritarimu.

Šio namo projektavimo ir rangos darbus vykdė UAB „Magirnis“. Bendrovei bankrutavus, rangos darbus perėmė UAB „Žilinskis ir Co“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų defektų pašalinimą, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir bendrojo naudojimo patalpose, laiptinių lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemos pertvarkymas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliavimas, termostatų ventilių įrengimas, šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas.

Daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimas kainavo 323256,28 Eur. Valstybė renovaciją rėmė 118911,79 Eur, tai sudaro 36,79 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 31335,57 Eur, kurias valstybė pilnai finansavo.

Vienam butui tenkanti investicijų suma, priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, svyruoja nuo 4833,59 Eur iki 11264,25 Eur. Dalį šios sumos padengė valstybė, butų savininkams tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-02-25 svyruoja nuo 3573,56 Eur iki 8333,34 Eur. Atitinkamai kasmėnesines įmokos svyruoja nuo 21,73 Eur iki 50,67 Eur.

Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. vasario 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.