RENOVACIJOS ATASKAITŲ SULAUKĖ CHEMIKŲ G. 120 NAMO GYVENTOJAI

Šalyje paskelbus karantiną, 2020 m. lapkričio 20 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančiam kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdai.

Namo gyventojai rengti investicijų planą nusprendė 2016 m. rudenį. Tiesa, sprendimas dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2017 m. lapkričio 29 d. Vykusio susirinkimo metu 72,7 proc. butų savininkų pritarė paruoštam investiciniam planui.

Šio namo projektavimo ir rangos darbus vykdė UAB „Magirnis“. Bendrovei bankrutavus, rangos darbus perėmė UAB „Žilinskis ir Co“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – B. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų defektų pašalinimą, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir bendrojo naudojimo patalpose, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemos pertvarkymas, šilumos mazgo keitimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliavimas, termostatų ventilių įrengimas, šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas.

Daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimas kainavo 268820,70 Eur. Valstybė renovaciją rėmė 97317,13 Eur, tai sudaro 36,20 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 23815,53 Eur, kurias valstybė pilnai finansavo.

Vienam butui tenkanti investicijų suma, priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, svyruoja nuo 6900,78 Eur iki 15415,56 Eur. Dalį šios sumos padengė valstybė, butų savininkams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-12-23 svyruoja nuo 4830,54 Eur iki 10790,90 Eur. Atitinkamai kasmėnesines įmokos svyruoja nuo 30,97 Eur iki 69,17 Eur.

Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2020 m. gruodžio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Primename, kad socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.