RENOVACIJOS ATASKAITŲ SULAUKĖ VASARIO 16-OSIOS G. 17 NAMO GYVENTOJAI

Lietuvoje paskelbus karantiną, daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos 2020 m. gruodžio 16 d. į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidos tenkančiam kiekvienam butui atskirai, suteikta valstybės paramos suma, atsiskaitymo būdai.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2017 m. spalio mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas 2018 m. sausio 29 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 66,70 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Froleta“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 437531,00 Eur. Iš jų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms tenkanti 389250,33 Eur suma, kurias sudaro: pastato cokolio šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, pastato sienų šiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose, bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemos atnaujinimas, ventiliacijos sistemos modernizavimas įrengiant rekuperatorius, šilumos punkto keitimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, magistralinio karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir stovų keitimas. Atnaujintos kitos priemonės: buitinių nuotekų vamzdynų keitimas, šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas, kurių vertė 21799,36 Eur.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 143256,41 Eur, tai sudaro 32,74 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 26481,31 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 5887,36 Eur iki 12909,89 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2021-02-25 svyruoja nuo 4222,89 Eur iki 9216,23 Eur. Atitinkamai kasmėnesines įmokos svyruoja nuo 25,66 Eur iki 56,05 Eur.

Vasario 16-osios g. 17 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. vasario mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. vasario 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.