Veiklos sritys

Paslaugos

UAB ,,Jonavos paslaugos" įsteigta 1999 m. gegužės 6 d., reorganizavus jungimo būdu uždarąją akcinę bendrovę ,,Jonavos butų ūkis" ir specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę "Jonavos komunalinės paslaugos", vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 10 str. 3 dalies 2 punktu, ir yra minėtų bendrovių teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovės registracijos Nr. AB 99-11. Bendrovės steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Nuo įsteigimo laikotarpio pradžios bendrovė nėra įsteigusi filialų, turinčių atskirą buveinę. Bendrovės buveinės adresas: Klaipėdos g.17, Jonava.

UAB „Jonavos paslaugos“ įstatinis kapitalas sudaro 929200,00 eurų, įstatinis kapitalas padalytas į 929200 akcijų, vienos akcijos nominali vertė – 1,00 euras. Bendrovės vienintelė akcininkė yra Jonavos rajono savivaldybė, atstovaujanti institucija - Jonavos rajono savivaldybės administracija įm. k. 188769070 https://www.jonava.lt/.

UAB „Jonavos paslaugos“:

  • Misija – tenkinti viešuosius interesus, teikiant plataus spektro komunalines paslaugas.
  • Vizija - didžiausia, pažangiausia ir efektyviausia komunalinių paslaugų teikimo įmonė Jonavos rajono savivaldybėje.
  • Vertybės – profesionalumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, viešumas.
  • Veikos strateginės kryptys – aukštesnė teikiamų paslaugų klientams kokybė ir įvairovė, efektyvumo didinimas, atvirumas visuomenei, profesionali ir kompetentinga organizacija.
  • Pagrindinės veiklos kryptys:

Nekilnojamojo turto veikla - Jonavos miesto ir rajono seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas, bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas, savivaldybės butų administravimas ir remonto darbai, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administravimas.

Komunalinio ūkio veikla - komunalinių atliekų tvarkymas, miesto tvarkymo darbai (miesto gatvių, žalių skverų mechaninis bei rankinis valymas, miesto kapinių priežiūra, miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūra bei remontas, miesto gatvių, kelių, lietaus kanalizacijos tinklų, kelio statinių priežiūra bei remontas, miesto poilsio zonų priežiūra ir įrengimas), miesto pirties bei viešojo tualeto teikiamos paslaugos, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų valymas.

Tarpininkavimo, apskaitos vedimo ir įmokų priėmimo veikla - mokesčių už komunalines paslaugas surinkimas, sąskaitų paruošimas bei pateikimas mokėtojams ir kt. veikla.