Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Paslaugos

DĖMESIO !

Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi specifinių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu tvarka.

Su Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių daliniu pakeitimu galite susipažinti žemiau esančiame priede „2018 m. birželio 28 d. tarybos sprendimas Nr. 1TS-136“.