Kaip tapti programos dalyviu

Paslaugos

1. Jei jūsų namas turi parengtą investicijų planą, bet ankstesniame susirinkime namo savininkai nepritarė jo atnaujinimui (namas įvardintas šiame sąraše) – reikia pateikti laisvos formos prašymą UAB „Jonavos paslaugos“, kad būtų pakartotinai organizuojamas susirinkimas.

Prašymą turi pasirašyti daugiau nei pusė namo butų savininkų.

Atkreipiame dėmesį, kad paskelbus susirinkimo datą ir negalint dalyvauti susirinkime, buto savininkas gali atvykti į UAB „Jonavos paslaugos“ 4 kab. ir balsuoti 2 savaites iki susirinkimo dienos, balsas bus užskaitomas kaip dalyvaujančio susirinkime.

Jei pakartotiniame susirinkime dauguma butų savininkų pritaria namo atnaujinimui, UAB „Jonavos paslaugos“ rūpinasi banko paieška, rangovų, techninių prižiūrėtojų įsigijimu, taikant viešųjų pirkimų įstatymų nuostatas.

2. Jei jūsų namas neturi parengto investicijų plano (namo nėra šiame sąraše) – reikia pateikti laisvos formos prašymą UAB „Jonavos paslaugos“, kad būtų organizuojamas pirminis susirinkimas.

Prašymą turi pasirašyti daugiau nei pusė namo butų savininkų (jei namas administruojamas UAB „Jonavos paslaugos“) arba bendrijos pirmininkas (jei namas bendrija ir bendrija yra svarsčiusi klausimą namo atnaujinimo, kartu pateikiamas ir bendrijos susirinkimo protokolas).

Pirminio susirinkimo tikslas – supažindinti gyventojus su daugiabučių namų atnaujinimo programa ir sąlygomis bei priimti sprendimą dėl investicijų plano rengimo.

Atkreipiame dėmesį, kad sprendimas rengti investicijų planą nėra lygus sprendimui atnaujinti daugiabutį. Sprendimas atnaujinti daugiabutį vardiniu balsavimu priimamas tvirtinant investicijų planą, todėl butų savininkai turėtų aktyviai dalyvauti visuose organizuojamuose susirinkimuose.

Daugiau informacijos apie daugiabučių namų atnaujinimo programą ir jos įgyvendinimą Lietuvoje galima rasti čia.