Šmatų kapinių administravimas

Paslaugos

Kapinių priežiūros vadybininko darbo laikas:

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 9:00 – 14:30 (Pietų pertrauka 11:00 - 11:30)
Penktadieniais 9:00 – 13:00 (Be pietų pertraukos)
 
 
 

Kapinių priežiūros vadybininkė Gražina Stalioraitienė

Kontaktiniai telefonai (+370 633) 709 67, (+370 656) 107 29

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1TS - 224 patvirtino Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles. Taisyklės nustato kapavietės skyrimo ir laidojimo joje, kapinių priežiūros ir kapinių lankymo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje tvarką.

Šmatų kapinių priežiūra

UAB „Jonavos paslaugos“ palaiko tvarką ir švarą Šmatų kapinėse, skiria kapavietes, užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu ir nustatyta tvarka būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.

Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Duomenys apie atsakingus asmenis įrašomi Laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo registre. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kurią jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės tvarkymo darbus, padarė kapinėms ir kitoms kapavietėms.

Jeigu kapavietė netvarkoma daugiau kaip metus, seniūnas raštu įspėja atsakingą už kapavietės priežiūrą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, seniūnas sudaro komisiją, kuri pripažintų šią kapavietę neprižiūrima.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos seniūnas atsako už želdinių tvarkymą kapinėse (leidimų želdiniams tvarkyti gavimą bei darbų pertvarkant želdinius organizavimą).

Kapinių lankymas

Kapinės lankomos nuo 6.00 iki 24.00 val. Įėjimo į kapines varteliai nerakinami. Lankantis kapinėse privalu palaikyti švarą ir rimtį.

Kapinėse draudžiama:

  1. Vedžioti šunis ir kitus gyvūnus.
  2. Važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be seniūno arba kapinių prižiūrėtojo leidimo.
  3. Be kapines prižiūrinčio seniūnijos seniūno ir kapinių prižiūrėtojo žinios išvežti, remontuoti kapų statinius, sodinti arba persodinti medžius, juos genėti arba naikinti.
  4. Būti ne lankymo metu, šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, išmesti šiukšles ne tam skirtose vietose.