SVARBI INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS

Šiuo metu pradėjo vykti daugiabučių namų susirinkimai dėl ilgalaikių ūkinių ir finansinių planų sudarymo.

Susirinkimuose sprendžiamos problemos, planuojami būsimieji darbai. Įmonės užduotis – inicijuoti susirinkimą, aptarti būsimus, tikslingus ir reikalingus darbus, jų kainodarą, terminus ir pagal sudarytą ilgalaikį planą – juos organizuoti. Gyventojams būtina atvykti į susirinkimus, inicijuoti darbus, kuriuos reikia atlikti daugiabutyje, išsakyti problemas.

Susirinkimai vyksta kiekvienais metais šalia gyvenamųjų namų visuose Jonavos daugiabučiuose, kuriuos administruoja ir techninę priežiūrą vykdo bendrovė „Jonavos paslaugos“. Susirinkimai organizuojami vakarais, po darbo valandų. Apie juos informuojama laiptinėje iškabinant pranešimus skelbimų lentoje.

𝑺𝒖𝒔𝒊𝒓𝒊𝒏𝒌𝒊𝒎𝒂𝒊 𝒏𝒆𝒃𝒖𝒔 𝒓𝒆𝒏𝒈𝒊𝒂𝒎𝒊 𝒅𝒂𝒖𝒈𝒊𝒂𝒃𝒖𝒄̌𝒊𝒖𝒐𝒔𝒆 𝒏𝒂𝒎𝒖𝒐𝒔𝒆, 𝒌𝒖𝒓𝒊𝒖𝒐𝒔𝒆:

  • Butų ir kitų patalpų savininkų dauguma patvirtino 2018-2021 m. ilgalaikius planus;
  • Iki 2025 m. bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų nenumatoma;
  • Vykdoma modernizavimo programa.

Su 2022 m. ūkiniais finansiniais planais galite susipažinti:

https://jonavospaslaugos.lt/dau.../administravimo-ataskaitos