Sausio 5 d. vakarą į daugiabučio namo atnaujinimo ataskaitos pristatymą buvo pakviesti Vilniaus g. 35 namo gyventojai.

Namas dar 2014 m. pradžioje į atnaujinimų daugiabučių sąrašus įtrauktas savo iniciatyva. 64 proc. butų savininkams pritarus namui pradėtas atnaujinimo procesas. Rangos darbus atliko UAB „Grastatas“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Atlikus lauko sienų šiltinimo darbus, įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimą, senų butų, laiptinės, rūsio langų keitimą, balkonų stiklinimą pagal vieningą projektą, lauko durų keitimą, vėdinimo kanalų valymą, magistralinių vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių įrengimą namo energinio naudingumo klasė pakilo nuo E iki C.

Namo atnaujinimas kainavo 328.998,71 €, iš jų 142.412,74 € jau padengta valstybės paramos lėšomis. Likusius 186.585,97 € turės padengti 45 butų savininkai.

Tenkanti investicijų suma apskaičiuojama pagal kiekvienam daugiabučio namo savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir daugiabučio namo naudingojo ploto santykį (LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnis). Buto langų keitimo, balkonų stiklinimo faktinės išlaidos paskaičiuojamos kiekvienam buto savininkui. Dėl šių priežasčių butams tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 5.090,53 € iki 9.109,21 €, įvertinus suteiktą valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-12-25 svyruoja nuo 2.885,80 € iki 5.166,87 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 17,15 € iki 30,70 €.

Kiekvienas buto savininkas apsispręs ar visą priskaičiuotą sumą padengti iš karto, ar mokėti lygiomis dalimis iki 2035-10-25. Svarbu pirmą įmoką atlikti iki 2017-01-23.