Balandžio 26 d. vakarą, baigus renovacijos darbus, į susirinkimus buvo pakviesti ir ataskaitos buvo įteiktos Vilniaus g. 31 ir Chemikų g. 28 butų savininkams.

   Abu namai susidūrė su probleminio rangovo UAB „CCM Baltic“ bankrotu, dėl ko užtruko rangos darbai (viso Jonavoje šis rangovas buvo laimėjęs 7 konkursus atnaujinti daugiabučius namus). Butų savininkai namų renovavimui pritarė dar 2013 m. pabaigoje, jie buvo pirmojo renovacijos etapo vykdomo pagal LR aplinkos ministerijos programą sąraše. Pirmąjį sąrašą Jonavos rajono savivaldybės administracija sudarė atsižvelgdama į didžiausius šiluminės energijos suvartojimus.

   44 butų Vilniaus g. 31 namui projekto, kuris apėmė lauko sienų šiltinimą įrengiant vėdinamą fasadą, cokolio šiltinimą, stogo šiltinimą, senų butų langų, rūsio langų keitimą, balkonų stiklinimą, šilumos punkto keitimą, balansinių ventilių įrengimą, karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimą, senų lauko durų keitimą, vėdinimo kanalų valymą, įgyvendinimas kainavo 417.221,80 €. Namui suteikta 189.068,50 € valstybės parama, butų savininkai turės padengti 228.153,30 € iki 2034-10-25. Vienam butui tenkanti investicijų suma 7586,17 – 12192,77 €, butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-23, įvertinus valstybės paramą, 4376,17 – 7082,89 €, butui priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui 26,46 – 42,82 € (kainų skirtumus lemia buto dydis ir individualios investicijos).

   30 butų Chemikų g. 28 name buvo atlikti šie darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas, šilumos punkto keitimas, balansinių ventilių įrengimas, magistralinio šildymo sistemos vamzdyno keitimas įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą, šildymo prietaisų keitimas, šilumos nuskaitymo daliklių įrengimas, karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas, lauko durų keitimas, vėdinimo kanalų valymas. Daugiabučio renovacijos išlaidos sudarė 302.735,27 €, iš jų valstybės paramos lėšomis padengta 136.659,86 €. Butų savininkai turės padengti 166.075,41 €. Investicijos vienam butui svyravo nuo 6.325,18 € iki 11.859,76 €, vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-25, atskaičius valstybės paramą, svyruoja nuo 3.975,63 € iki 7.452,60 €. Vienam butui priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 23,64 € iki 44,31 €. Ši suma bus priskaičiuojama kiekvieną mėnesį iki 2035-03-25, nebent buto savininkas sumokėtų tenkančią paskolos dalį anksčiau nustatyto termino.

   Pirmąsias įmokas už renovaciją abu namai turi įmokėti iki 2017-05-23. Renovacija pagerino namų energines klases iki C. Prieš renovaciją Vilniaus g. 31 namo energinė klasė buvo E, Chemikų g. 28 namo – D.