PATEIKTOS ATASKAITOS VASARIO 16-OSIOS G. 15 NAMO SAVININKAMS

Vasario 16-osios g. 15 savininkai gegužės 26 d. pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai.

Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Drūtnamis“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Erdvinė linija“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos –  C.

2019-01-16 vykusio susirinkimo metu 77,70 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 504499,57 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, įėjimo, tambūro, rūsio ir konteinerinių durų keitimas, balkonų stiklinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių, daliklių, rekuperatorių įrengimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Šios priemonės kainavo 458486,40 € ir joms buvo suteikta 143516,91 € valstybės parama. Kitos priemonės – laiptinių paprastasis remontas kainavo 16808,47 €.

Valstybė iš viso renovaciją rėmė 172721,61 € kas sudaro 34,24 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 29204,70 € kurias pilnai finansavo valstybė.

Vienam butui tekusi investicijų suma svyruoja nuo 7717,42 € iki 14118,28 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2023-06-23 svyruoja nuo 5571,87 € iki 10198,00 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 34,04 € – 62,31 €.

Paskola paimta iki 2040-07-23, ją suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pirmąsias sąskaitas gyventojai gaus 2023 metų birželį ir apmokėti jas reiks iki mėnesio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija