Spalio 3 d. į baigiamosios ataskaitos pristatymą pakviestas Vilniaus g. 33 daugiabutis namas, kuriam baigti atnaujinimo darbai, išmokėta valstybės parama.

Į daugiabučių namų atnaujinimo programą namas pateko gyventojų prašymu, nuo pirminės iniciatyvos iki ataskaitos praėjo beveik 3 metai. Per šį laikotarpį parengtas investicijų planas, energinis sertifikatas, pirminiai dokumentai suderinti su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, įvyko balsavimas dėl investicijų plano tvirtinimo (namo atnaujinimui pritarė 64 proc. butų savininkų), gautas banko pritarimas dėl finansavimo užtikrinimo, įvykdyti viešieji pirkimai rangovui, techniniam prižiūrėtojui atrinkti, parengtas techninis projektas, gautas statybos leidimas, kreditas, įvykdyti rangos darbai, pasirašytas statybos užbaigimo aktas, deklaruoti projekto rezultatai valstybės paramai gauti, išmokėta valstybės parama, atitinkamai sumažintas namui suteiktas kreditas.

Rangos darbus vykdė UAB „Grastatas“. 45 butų name atlikti lauko sienų šiltinimo darbai įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimo darbai, senų butų, laiptinės, rūsio langų keitimas, lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, vėdinimo kanalų valymas, balansinių ventilių įrengimas, karšto vandens magistralių ir stovų keitimas. Techninę priežiūrą atliko UAB „Laboratorinių bandymų centras“. Viso atnaujinimo projekto išlaidos siekė 485.391,27 €, iš jų 205.966,89 € padengti valstybės paramos lėšomis.

Vienam butui tekusi investicijų suma 7.2773,59 – 12.970,88 €. Suma priklauso nuo buto dydžio, nuo bute atliktų darbų (ar buvo keisti langai, stiklinti balkonai). Kadangi visi butai gavo valstybės paramą, tenkanti mokėti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-10-25 svyruoja nuo 4.550,08 iki 8.119,20 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui 25,99 – 46,37 €. Butų savininkai gali pasirinkti arba apmokėti visą paskaičiuotą sumą iš karto, arba mokėti visada vienodo dydžio mėnesinę įmoką iki 2035-08-25. Pirmąsias įmokas reikia apmokėti iki š.m. spalio 23 d.

Po atnaujinimo namo energinio efektyvumo klasė - C. Energinį sertifikatą ir kitą suvestinę informaciją apie namo atnaujinimą galite rasti UAB „Jonavos paslaugos“ internetinės svetainės www.jonavospaslaugos.lt skiltyje Paslaugos/Namų modernizavimas/Namai, dalyvaujantys atnaujinimo (modernizavimo) programoje.