RENOVACIJOS ATASKAITOS PATEIKTOS A. KULVIEČIO G. 2 NAMO GYVENTOJAMS

2024 m. gegužės 3 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2020 m. birželio mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas 2021 m. balandžio 22 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 77,30 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Vakarų titanas“, techninę priežiūrą vykdė MB „Statybų biuras“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 635144,38 Eur. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato išorinių sienų, taip pat cokolio, šiltinimas, stogo šiltinimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, šildymo sistemos pertvarkymas, karšto vandens sistemos atnaujinimas, šilumos punkto pertvarkymas, bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas, šilumos daliklinės sistemos įrengimas butuose, termostatinių ventilių įrengimas butuose, langų, balkonų durų keitimas butuose, balkonų įstiklinimas.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 237007,29 Eur, tai sudaro 35,30 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 36295,33 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 9603,91 Eur iki 26938,22 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2024-04-28 ir mokėtinomis palūkanomis iki 2024-04-30 priskaičiuota nuo 6566,44 Eur iki 18435,76 Eur. Atitinkamai pirmosios kasmėnesinės įmokos yra nuo 32,78 Eur iki 92,02 Eur.

  1. Kulviečio g. 2 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2024 m. gegužės mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2024 m. gegužės 18 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.mokijonava.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.

Nuotraukų galerija