Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 62 (gyvenamos paskirties) ir 3 (negyvenamos paskirties)
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas –2020-10-01 d., patvirtintas B variantas.
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – F
Pastato energinė klasė po modernizavimo – 

Techninio darbo projekto rengėjas - UAB "Inžineringas"
Rangovas – 
Techninis prižiūrėtojas – 
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – 
Namo rangos darbai baigti – 
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas –