Daugiabučių namų modernizavimas

Namai, dalyvaujantys atnaujinimo (modernizavimo) programoje

Projektai finansuojami iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO FINANSAVIMAS