Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Vyr. energetikas

Valdas Adamonis
valdas.adamonis@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Kontroliuoja, kad laiku būtų atliktos elektros įrenginių apžiūros, varžų matavimai, elektros maitinimo schemų sudarymas miesto apšvietimo tinkluose ir kt.


Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas daugiabučių namų butų Jonavos rajono kaimo vietovėse savininkams:

Apskaitininkas

Inga Bulatovienė
(+370 349) 331 42
inga.bulatoviene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia ir siunčia  daugiabučių namų kaimiškose seniūnijose gyventojams sąskaitas, atlieka daugiabučių namų  kaupiamųjų įmokų lėšų apskaitos darbus ir kt.


Ekonomistas

Milda Tamašiūtė
(+370 698) 152 68
milda.tamasiute@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Skaičiuoja bei analizuoja bendrovės veiklos rodiklius, skaičiuoja paslaugų bei darbų kainas, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Apskaitininkas-analitikas

Rima Ivanovienė
(+370 349) 509 79
rima.ivanoviene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Skaičiuoja bei analizuoja bendrovės veiklos rodiklius,  ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas, ruošia sąskaitas juridiniams asmenims  ir kt.


Vyr. buhalteris

Giedrutė Jogminienė
(+370 349) 331 29
giedrute.jogminiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja buhalterinės apskaitos ir Mokėjimo įstaigos veiklą.


Buhalteris

Diana Steponavičienė
(+370 349) 331 37
diana.steponaviciene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Veda pardavimų, paslaugų įsigijimo, banko operacijų, įplaukų paskirstymo apskaitą, vykdo lėšų atskyrimą, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas, kontroliuoja kasos operacijų teisingumą ir kt.


Darbo užmokesčio buhalteris

Sonata Tamaliūnienė
(+370 349) 529 86
sonata.tamaliuniene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei, veda su darbo užmokesčiu susijusių operacijų apskaitą, ruošia mokėjimo pavedimus, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Turto apskaitos buhalteris

Jūratė Utkienė
(+370 349) 529 86
jurate.utkiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Veda ilgalaikio turto, atsargų, prekių tiekėjų, atsakingų asmenų apskaitą, ruošia mokėjimo pavedimus, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Informacinių technologijų specialistas

Mindaugas Zakarevičius
(+370 349) 331 41
mindaugas.zakarevicius@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Lokalaus bendrovės kompiuterių tinklo administravimas,  duomenų importavimas į programas ir kt.


Transporto skyriaus vedėjas

Mindaugas Urbšas
(+370 642) 821 84
mindaugas.urbsas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoją skyriaus veiklą, atlieka transporto judėjimo kontrolę, ruošia ataskaitas, vykdo pavestas užduotis ir kt.


Vadybininkas transportui

Alvydas Narušis
(+370 633) 404 63
alvydas.narusis@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Vykdo UAB „Jonavos paslaugos“ transporto parko priežiūros darbų ir remonto organizavimą.


Vyr. mechanikas

Haroldas Pugačiovas
(+370 652) 663 68
haroldas.pugaciovas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Atsakingas už miesto laistymo ir robotizuotų vejos pjovimo sistemų priežiūrą ir kontrolę. Šaltuoju metų periodu vykdo slidinėjimo trasos infrastruktūros priežiūrą.


Darbų saugos ir sveikatos specialistė

Asta Pranienė
asta.praniene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Konsultuoja darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir kt.


Miesto viešasis tualetas


(+370 652) 062 26
Darbo laikas – kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 20.00 val.